DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH KHÁC

Dịch vụ Hành chính Bình Dương

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Doanh nghiệp, kinh doanh thương mại: Thủ tục xin chủ trương đầu tư, Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục thay đổi đăng doanh nghiệp, thủ tục tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp, thủ tục chia tách, sáp nhập doanh nghiệp, thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp …

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân sự: Thủ tục giao kết hợp đồng, thủ tục lập di chúc, thủ tục phân chia di sản thừa kế, thừa kế…
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài: Thủ tục lập dự án đầu tư, thủ tục cấp phép đầu tư, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi chủ đầu tư, thủ tục đăng ký lại dự án đầu tư, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, …

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: Hướng dẫn thủ tục tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thủ tục đăng ký bản quyền, kiểu dáng công nghiệp, thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, thủ tục xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ…

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình: Hướng dẫn thủ tục ly hôn, thủ tục kết hôn, nuôi con nuôi, thủ tục về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, thủ tục nhận cha, mẹ, con…

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tài chính ngân hàng: Thủ tục đăng ký thuế, thủ tục nộp tờ khai thuế, thuế môn bài, thủ tục miễn giảm thuế, ưu đãi thuế, thủ tục về tài khoản…

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai: Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đối với quyền sự dụng đất, thủ tục thuê đất, …

Thủ tục hành chính trong linh vực tư pháp: Hướng dẫn thủ tục về hộ tịch, hộ khẩu, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký nuôi con nuôi,…

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động: Hướng dẫn thủ tục về hợp đồng lao động, đăng ký lao động, đăng ký nội quy lao động, đăng ký bảng lương, đăng ký bảo hiểm xã hội,…

Thủ tục tố tụng trong các lĩnh vực: Hình sự và tố tụng hình sự, Khởi kiện về Kinh doanh Thương mại, Hợp đồng, đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, di chúc, lao động, sở hữu trí tuệ, thuế …

Thành lập hộ kinh doanh cá thể… Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh đối với hộ kinh doanh cá thể được quy định tại khoản 1, điều 52 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. Những vấn đề cần lưu ý: Khi thành lập hộ kinh doanh cá thể bạn cần lưu ý về quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể quy định tại điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:
– Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ.
– Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
– Sử dụng không quá mười lao động.  Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.
– Không có con dấu.
– Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Điều kiện về chủ thể khi thành lập hộ kinh doanh cá thế quy định tại điều 50 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:
– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
– Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài: Nếu bạn đang có ý tưởng thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, trước hết bạn cần hiểu công ty liên doanh là gì? Phải chuẩn bị những tài liệu gì trước khi thành lập? Và cần nắm rõ quy trình để thành lập loại hình công ty đó như thế nào?

Công ty liên doanh là hình thức công ty được tạo dựng từ sự hợp tác của nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài bằng hợp đồng liên doanh.

Thành lập các loại hình khác theo yêu cầu của Quý khách hàng:

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một hình thức công ty ra đời sớm nhất trong lịch sử loài người, Công ty hợp danh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn bởi những ưu điểm của nó.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  1. Dự thảo Điều lệ công ty;
  1. Danh sách thành viên công ty hợp danh.

Kèm theo danh sách thành viên phải có:

  1. a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;
  2. b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập pháp nhân.
  3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
  4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

  1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
  1. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có). Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời gian cấp giấy phép: 08 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền: Sở kế hoạch và đầu tư.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ? Hãy để Dịch vụ Hành chính Bình Dương chúng tôi tư vấn cho bạn! Hotline 24/7 : 1900 01 03

2017 © Trí Việt Luật - All rights reserved. Design by Lâm Minh Long