services

Dịch vụ Hành chính Bình Dương

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP Đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì? Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-09-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến […]

KẾ TOÁN – THUẾ DOANH NGHIỆP

Tại sao công ty bạn cần dịch vụ kế toán thuế trọn gói ? Quý khách là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để tư vấn, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, […]

XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Đối với những dự án đầu tư sản xuất bên ngoài khu công nghiệp có nhu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và thành lập doanh nghiệp thực […]

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Khác với các quốc gia khác trên thế giới về việc điều chỉnh, cấp mới và gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư có phần phức tạp hơn ở Việt Nam (đặc biệt là Tỉnh Bình Dương). Dịch vụ Hành Chính Bình Dương là đơn vị chuyên tư vấn dịch vụ giấy phép tại Bình Dương, […]

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH KHÁC

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Doanh nghiệp, kinh doanh thương mại: Thủ tục xin chủ trương đầu tư, Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục thay đổi đăng doanh nghiệp, thủ tục tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp, thủ tục chia tách, sáp nhập doanh nghiệp, thủ tục giải thể, phá sản […]

2017 © Trí Việt Luật - All rights reserved. Design by Lâm Minh Long